headerphoto
   
   
 

 

 

 

De verbinding tussen passie


en talenten

 

Welkom op de site van Bertus Brinkman

 

De verbinding zoeken tussen passie en talenten is de drive in mijn dagelijks werk als algemeen directeur bij de overheid.

Naast mijn werk geef ik trainingen aan mensen die met hun team of voor zichzelf willen werken aan hun inspiratie en persoonlijke effectiviteit.  In groepstrainingen werk ik doorgaans samen met  collega-trainers en - coaches, individuele coaching doe ik zelf.

Ik werk vanuit de ervaring dat ingesleten patronen bij mensen belemmerend werken in hun ontwikkeling als mens en als functionaris. De  mechanismen die mensen vanuit  overlevingsstrategieën inzetten zijn niet altijd effectief, waardoor zij vastlopen in hun werk of privéleven.

Ik werk met verschillende oefeningen die inzicht geven in hoe en waarom patronen zijn ontstaan en verder zijn ontwikkeld .  Door patronen te herkennen  kunnen mensen ze doorbreken, en dan ontstaat een  nieuw momentum.

Heeft u vragen over mijn coachings- of trainingsactiviteiten,  dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar bertusbrinkman105@hotmail.com

.